Blog de Expertos

all in one lenovo

Oct 21 2017 ¡Escribe el primer comentario!
Valora este artículo
(0 votos)

Reklamy flash s? sk?adnikiemmarketingu internetowego. Ich rol? jest przykucie uwagi poprzez wygenerowanie interesuj?cego efektu. W Macromedia Flash MX wybiera si? warstw? co wi?cej grubo?? linii. Nast?pnie rysuje si? t?o. Shift i lewy klawisz myszy stworz? prost? lini?. Je?li t?o si? nie uda, to naciskamy CTRL oraz Z. Klika si? na k?ódk? u góry, ?eby przypadkowo nie wymaza? t?a gumk?. Nast?pnie wybiera si? szeroko?? p?dzla oraz tworzymy nast?pn? warstw?. Rysujemy ludka biegaj?cego oraz skacz?cego. Priorytetowe, ?eby widzie? poprzedni? klatk?. Aby doda? now? klatk? wciskamy F7. W taki sposób mamy prost? animacj?, czyli ludzika poruszaj?cego si? w takt muzyki. Jest to jedna z najprostszych animacji, któr? jednak mo?na usytuowa? na w?asnej stronie internetowej. Sugerujemy serdecznie kreowanie takich prostych, lecz efektownych animacji. B?d? one dekoracj? strony internetowej a tak?e przykuj? wzrok osób tak? stron? odwiedzaj?cych. Umo?liwi? zdobycie konsumenta, a to jest najbardziej kluczowe. lenovo all in one c20 00

Deja un comentario

Asegúrate de llenar la información requerida marcada con (*). No está permitido el código HTML. Tu dirección de correo NO será publicada.